Policy

Integritetpolicy  

För PJN Logistics & Consuting AB är personlig integritet viktigt. Vi eftersträvar en hög nivå av dataskydd.

Personuppgifter

PJN Logistics & Consulting AB behandlar personuppgifter i enlighet med GDPR lagstiftningen inom EU.

Personuppgifter ni lämnar till oss

De uppgifterna PJN kan behöva för sin affärsverksamhet är företagets organisations nr, adress och kontaktuppgifter som epost adress och telefon nr.

Via vår hemsida fyller våra kunder i sin personliga email adress till vår kalkylator via vår hemsida men detta är något kunden har tackat ja till för att göra.

I undantagsfall ifall PJN Logistics & Consulting AB skulle ha ett uppdrag för en privatperson så kan vi behöva person nummerför att kunna utföra uppdraget.PJN Logistics & Consulting AB sparar bara uppgifterna så länge det behövs för affärsverksamheten.
Vi samlar ingen känslig information eller uppgifter.

Borttagning eller ändring av personuppgifter

Dem som har personuppgifter hos PJN Logistics & Consulting AB kan när som helst meddela oss ändringar eller att vi tar bort dem ur våra register.

Kontaktinformation till oss
epost info@pjnlogistics.se

PJN Logistics & Consulting AB Org nr 556958-9434 är personuppgiftsansvarig för all behandling av personuppgifter som sker på PJN Logistics & Consulting AB

Ändringar av integritetspolicyn

PJN Logistics & Consulting AB förbehåller sig rätten att göra ändringar i denna policy.

Senast uppdaterad: 2020-01-13